Vilkår for bruk av Privatlease

ALD Automotive AS har tilgjengeliggjort en digital plattform for abonnementstjenester («tjenesten») på biler kalt «Privatlease». Disse vilkårene for bruk («brukervilkår») gjelder for bruk av tjenesten, Privatlease.

Ved å registrere en bruker aksepterer du («kunden») at følgende brukervilkår gjelder for enhver bruk av tjenesten. Ved å registrere en bruker vil det bli gjennomført en kredittsjekk av kunden. Kredittsjekken er gyldig i to uker. Hvis kunden ønsker å abonnere på en bil etter at kredittsjekken har utløpt vil det bli gjennomført en ny kredittsjekk.

Kunden plikter å gjøre seg kjent med de avtaler og betingelser som er gjeldene ved å abonnere på bil fra Privatlease.

Den digitale plattformen kan kun benyttes til personlige, ikke-kommersielle formål med mindre annet er avtalt. Kunden plikter å holde brukernavn og passord personlig og dermed sikre mot uautorisert bruk. Hvis slik informasjon skulle komme på avveie skal kunden melde fra til Privatlease.

Personopplysninger som innhentes i forbindelse med kontraktsinngåelse og som øvrig hentes inn og registreres i forbindelse med kontrakten vil behandles av ALD for kreditt- og kundekontroll, forberedelse og administrasjon av Avtalen og med formålet om å etablere, håndheve, sikre eller forsvare juridiske krav. Personopplysningene kan videre anvendes for kontraktsoppfølging, kundeundersøkelser og for å kunne kommunisere med Abonnenter angående Avtalen og annen formålsrelatert informasjon. Behandling av personopplysninger kan også skje hos andre selskap i konsernet og andre selskap som konsernet samarbeider med formål å håndtere og gjennomføre avtalen. Fullstendig personvernspolicy finnes på www.privatlease.no. Om Leietaker vil ha informasjon om hvilke personopplysninger som ALD behandler eller ønsker å benytte seg av rettigheten til å rette feil eller misvisende personopplysninger, kan Leietaker skriftlig etterspør dette ved å henvende seg til ALD Automotive AS, Postboks 64, 1324 Lysaker, Norge eller kontakt@privatlease.no.

Tjenesten og alt dens innhold, herunder men ikke begrenset til layout, utseende, grafikk, design eies av Privatlease.